Wychodząc naprzeciw naszym pacjentom, którzy z różnych względów nie mogą skorzystać z zabiegów w gabinecie stacjonarnym, istnieje możliwość wykonania zabiegów w domu pacjenta. Zajmujemy się pacjentami w miejscu w ich zamieszkania, którzy w wyniku choroby, urazu , podeszłego wieku lub znacznego ograniczenia sprawności zostali pozbawienia możliwości wychodzenia z domu.

W ramach wizyt domowych wykonujemy zabiegi usprawniające, fizykoterapeutyczne oraz masaże lecznicze.